Officers
Executives Name Area
President Hideki Kawanishi Hiroshima
Vice Presidents Kazutaka Kukita Hokkaido
Jun Minakuchi Tokushima
Directors Takashi Sato Aichi
Mizuya Fukasawa Yamanashi
Kenji Tsuchida Osaka
Auditors Yoshiaki Takemoto Osaka
Akira Numata Kochi
Trustees Nakanobu Azuma Chiba
Kiyoshi Ikeda Fukuoka
Atsushi Ueda Ibaraki
Takashi Uchino Chiba
Tomonari Ogawa Saitama
Hiroshi Kasahara Nagano
Yuji Kamijo Nagano
Toru Kawai Hiroshima
Hiroshi Kanno Nagano
Masataka Kojika Yamagata
Minoru Kubota Tokyo
Sumihiko Sato Chiba
Motoyoshi Sato Aichi
Sadanori Shintaku Hiroshima
Kazuaki Soejima Kumamoto
Masato Tsuboi Aichi
Morihiro Doi Hiroshima
Tadashi Tomo Oita
Toshihide Naganuma Osaka
Tomonaga Noguchi Tokyo
Hiroaki Haruguchi Tokyo
Toru Hyodo Kanagawa
Sachiko Hirotani Tokyo
Teruhiko Maeba Kanagawa
Yoshihiro Masuko Hokkaido
Teppei Matsuoka Gifu
Shigeru Miyagata Akita
Masashi Miyazaki Okayama
Akira Miyata Kumamoto
Koichi Murakami Chiba
Noriyoshi Murotani Chiba
Akishi Momose Fukushima
Kazunari Yoshida Kanagawa
Koji Wakayama Tokyo
Honorary members Taketoshi Kishimoto Osaka
Masao Kim Osaka
Hidemune Naito Hyogo